Vilkår for brug

Vilkår for brug

 

Denne aftale indgår du med:

Appinvent.dk

Tåsingegade 29

2100 København Ø

CVR-nr.: 37631035

 

Når du som kunde hos appinvent.dk bruger eller uploade oplysninger, data, kode eller andre input (dit “Indhold”) til appinvent.dks hjemmeside (“Tjenesten”), accepterer du og dine brugere at være bundet af følgende vilkår og betingelser (“Vilkår for brug”). HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE, MÅ DU ELLER DINE BRUGERE IKKE TILGÅ ELLER BRUGE TJENESTEN. Appinvent.dk forbeholder sig retten til at opdatere og ændre disse vilkår for brug fra tid til anden uden varsel. Eventuelle nye funktioner, der udbygger eller forbedrer den nuværende Tjeneste, herunder frigivelse af nye værktøjer og ressourcer, skal være omfattet af disse brugsbetingelser. Fortsat brug af tjenesten efter sådanne ændringer udgør dit samtykke til sådanne ændringer. Overtrædelse af nogen af de nedenstående vilkår vil resultere i lukning af din konto uden varsel. Selvom appinvent.dk forbyder en bestemt adfærd og Indhold på tjenesten, skal du forstå og accepterer, at Appinvent.dk ikke kan være ansvarlig for indholdet på tjenesten, og du alligevel kan blive udsat for disse materialer. Du accepterer at bruge Tjenesten på egen risiko.

Du er alene ansvarlig for aktiviteter, der opstår på eller via din App. Vi vil ikke være ansvarlig for dine tab forårsaget af enhver uautoriseret brug af din konto, og du er eneansvarlig for tabene på grund af en sådan uautoriseret brug.

 

Konto Vilkår:

Du skal være 18 år eller ældre for at bruge denne service.

Du skal være et menneske. Konti registreret af “robotter” eller andre automatiske metoder er ikke tilladt.

Du skal angive dit juridiske fulde navn, en gyldig e-mail adresse, og andre oplysninger nødvendige for at kunne fuldføre tilmeldingen. Du er selv ansvarlig for opdatere dine korrekte kontakt og betalingsoplysninger.

Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden og sikkerheden af din konto og password. Appinvent.dk kan ikke og vil ikke være ansvarlig for tab eller skade forårsaget af din manglende overholdelse af denne sikkerhedsforpligtelse.

Du er ansvarlig for alt indhold indsendt og aktivitet, der sker på din konto (selv når indholdet er indsendt af andre, der har adgang til din konto).

Du må ikke bruge Tjenesten til ulovlige eller uautoriserede formål. Du må ikke, i brugen af Tjenesten, overtræde nogen love (herunder, men ikke begrænset til loven om ophavsret).

 

Privatliv:

 

Alle personlige oplysninger, du sender til Tjenesten vil blive behandlet af appinvent.dk som beskrevet i Fortrolighedspolitikken.

Ved accept af denne aftale, acceptere du, at Appinvent.dk på rette henvendelse til dig på mail, SMS og push-notifikationer. Vi videregiver under ingen omstændighed dine oplysninger til trediepart.

 

Betaling, tilbagebetalings og annulleringsvilkår:

 

 • Et gyldigt kreditkort kan være påkrævet.
 • Tjenesten kan ikke refunderes. For at behandle alle lige, vil ingen undtagelser blive foretaget.
 • Alle gebyrer er inklusiv moms.
 • Appinvent.dk vil gøre, hvad der muligt for at få PlayStore og AppStore til at godkende din ansøgning, men vi vil ikke, og kan ikke garantere accept. Hvis PlayStore eller AppStore nægter at godkende din ansøgning, kan du annullere din konto, men der er ingen refundering under nogen omstændigheder.
 • Abonnementsbetalinger fornyer sig selv, det er derfor dit eget ansvar at stoppe betalingen, hvis fornyelse ikke ønskes.
 • Du skal accepterer at tilmelde dig i minimum 30 dage.

Der bliver fakturereret månedligt, årligt, eller hvert 2. år. Aftalen vil fortsætte med automatisk fornyelse. Der vil blive udsendt en faktura pr. mail til kunden når betalingen er registreret. Hver af parterne kan opsige denne aftale til enhver tid, og uanset årsag, og uden varsel fra den anden part.
Hvis en kunde opsiger denne aftale før den nuværende betalingsperiode er udløbet, vil kunden ikke være berettiget til tilbagebetaling af det resterende beløb. Ophør eller udløb af denne aftale berører ikke eventuelle rettigheder eller forpligtelser for parterne, herunder betaling af skyldige beløb, som er opstået indtil datoen for ophør eller udløb.

Du er alene ansvarlig for korrekt at annullere din konto. Konto annulleringsanmodninger skal indsendes til support på mail til support@appinvent.dk.

Alt dit indhold vil blive slettet fra Tjenesten ved annullering. Disse oplysninger kan ikke gendannes, når din konto er annulleret.

Appinvent.dk har til enhver tid og efter eget skøn, ret til at suspendere eller opsige din konto og afvise enhver nuværende eller fremtidig brug af Tjenesten, eller enhver anden appinvent.dk service, uanset årsag. En sådan opsigelse af Tjenesten vil resultere i annullering eller sletning af din konto eller din adgang til din konto, og alt dit indhold vil blive slettet.

 

Ændringer af service og priser:

 

Appinvent.dk forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt og fra tid til anden, at ændre eller afbryde, Tjenesten (eller dele heraf) midlertidigt eller permanent, med eller uden varsel.

Priserne på alle tjenester, herunder men ikke begrænset til månedlige, årlige og 2.årige abonnementsgebyrer til Tjenesten, kan ændres til enhver tid, med eller uden varsel. Varsel kan gives til enhver tid ved at skrive ændringerne på hjemmesiden appinvent.dk

Appinvent.dk er ikke ansvarlig over for dig eller tredjepart for enhver ændring, prisændring, suspension eller ophør af Tjenesten.

Fra tid til anden vil appinvent.dk udstede en opdatering til tjenesten, som kan tilføje, ændre og / eller fjerne funktioner fra Tjenesten. Disse opdateringer kan blive rullet ud automatisk med ringe eller ingen varsel, selv om appinvent.dk vil gøre alt i sin magt for at give dig besked på forhånd om en kommende opdatering, herunder oplysninger om, hvad opdateringen indeholder.

 

Ophavsret og indhold Ejerskab:

 

Vi hævder ingen ejendomsret over det materiale, du giver til Tjenesten. Din profil og materiale uploadet forbliver dit. Når du beder appinvent.dk om at publicere din app, giver du samtidig appinvent.dk ret til at se og dele din app.

Appinvent.dk og dens repræsentant har ret (men ikke pligt) til efter eget skøn at afvise eller fjerne ethvert indhold, der er tilgængelig via Tjenesten.

Du må ikke duplikere, kopiere, eller genbruge en del af HTML/CSS eller visuelle design elementer uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Appinvent.dk.

Ved at bruge Tjenesten, garanterer du, at du har den fulde ret og ejerskab og ophavsret til det materiale du uploader, eller distribuere igennem Tjenesten.

Du er alene eneansvarlig for at sikre, og betale for alle digitale leveringslicenser, mekaniske licenser, eventuelle offentlig fremførelses licenser, synkronisering-licenser og andre licenser fra alle rettighedshaverne.

Appinvent.dk fraskriver sig et hvert ansvar for andres, end appinvent.dk’s krænkelser af din eller 3.parts ophavsrettigheder.

Appinvent.dk respekterer andres rettigheder, og vi beder vores brugere til at gøre det samme.

 

Generelle betingelser:

 

Din brug af Tjenesten er på egen risiko. teknisk support er tilgængelig via appinvent.dk/support samt vores support chat.

Appinvent.dk bruger tredjepartsleverandører og hosting partnere til at levere den nødvendige hardware, software, netværk, opbevaring og relateret teknologi, der kræves for at køre tjenesten.

Du må ikke ændre, tilpasse eller hacke Tjenesten eller ændre et andet websted, så det falskt kan antyde, at det er forbundet med appinvent.dk eller nogle af vores tjenester.

Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogle dele af Tjenesten. Brug af Tjenesten eller adgang til Tjenesten uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Appinvent.dk er ikke tilladt. Vi kan, men er ikke forpligtet til, at fjerne indhold og konti der har indhold, som vi vurdere er ulovlige, stødende, truende, injurierende, ærekrænkende, pornografisk, uanstændigt eller på anden måde stødende eller overtræder anden parts immaterielle rettigheder eller disse Vilkår for brug. I særlige grove lovovertrædelser vil appinvent.dk anmelde sagen til det danske politi.

Verbal, fysisk, skriftlige eller andet misbrug (herunder trusler om misbrug eller gengældelse) af enhver kunde, medarbejder eller medlem af Appinvent.dk, vil resultere i øjeblikkelig konto opsigelse.

Den tekniske behandling og transmission af Tjenesten, herunder dit indhold, kan overføres u- krypteret og involvere Transmissioner over forskellige netværk.

Du giver udtrykkeligt samtykke til, at Appinvent.dk skal oprette din app til flere platforme og flere telefon operativsystemer. Du giver samtidigt samtykke til at Appinvent.dk kan:

 • ændre beskrivelsen eller andre egenskaber eller funktioner i din app.
 • Omtale din app og dit brand.

Du må ikke uploade, poste, hoste, eller transmittere uopfordrede e-mails, sms’er, eller “spam” meddelelser.

Du må ikke sende orme, virus eller andre koder af destruktiv karakter.

Appinvent.dk fralægger alle udtrykkelige eller stiltiende garantier, og garanterer ikke, at:

 • Tjenesten vil opfylde dine specifikke krav
 • Tjenesten vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri
 • De resultater, der kan opnås ved brug af Tjenesten vil være nøjagtige eller pålidelige
 • Kvaliteten af alle produkter, tjenester, informationer eller andet materiale købt eller givet til dig gennem Tjenesten, vil opfylde dine forventninger.

Du skal accepterer, at Appinvent.dk ikke er ansvarlig for direkte, indirekte, hændelige, følgeskader, eller konkrete skader, herunder, men ikke begrænset til, tab af profit, goodwill, brug, data eller andre immaterielle tab (selvom Appinvent.dk er blevet oplyst om muligheden for sådanne skader), som følge af:

 • Brug eller manglende brug af service.
 • Omkostninger til indkøb af erstatningsvare og tjenester.
 • Uautoriseret adgang til, eller ændringer af dine overførelser eller data
 • Udtalelser eller adfærd fra tredjepart.
 • Andre forhold i forbindelse med Tjenesten.

Parterne anerkender, at denne klausul afspejler en enig risikofordeling mellem parterne.

Du anerkender, at enhver App oprettet i Tjenesten er skabt af din egen fri vilje, og at du derfor skal  holde Appinvent.dk og alle dets datterselskaber, ansatte og enhver agent, der handler på deres vegne fra enhver og krav, erstatningspligt for personskade , herunder død, som kan henføres til brugen af din app. Ligeledes kan Appinvent.dk ikke gøres ansvarlig for falsknerier, overtrædelse af varemærkeloven, krav der er relateret til, eller som følge af din overtrædelse af disse Vilkår for brug.

Hvis en bestemmelse i disse vilkår, af en eller anden grund ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse anses som udskilt fra de øvrige bestemmelser heri, og berører ikke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser. Appinvent.dk forbeholder sig dog retten til at sætte en anden bestemmelse i stedet for den bestemmelse der ikke kan håndhæves, dette skal altid være en bestemmelse der ligger nærmest den oprindelige bestemmelse. Appinvent.dk er endvidere ikke ansvarlig for problemer, der opstår pga. forhold, der er uden for Appinvents’s kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internet forbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. Appinvent.dk hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold. Appinvent.dk’s maksimale erstatningsansvar over for Kunden kan uanset årsagen ikke overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af gebyrer i et år for brugen af Tjenesten. I tilfælde af flere krav kan overstående erstatningsansvar ikke udvides.

I tilfælde af Appinvent.dk svigter i forhold til at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse vilkår udgør det ikke et afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser. Vilkårene udgør hele aftalen mellem dig og Appinvent.dk og regulerer din brug af Tjenesten, samt erstatter alle tidligere aftaler mellem dig og Appinvent.dk (herunder, men ikke begrænset til, alle tidligere versioner af betingelserne).

 

 

Opdateret den 18.Juni 2016